I Missionsprovinsen pågår samtal, överväganden och reflektioner om vår identitet. Under årens lopp har ett antal artiklar i ämnet publicerats i Sändebrevet och på hemsidan. Liknande frågeställningar finns i de nordiska grannländerna, något som aktualiserades vid en konferens i Norge i början av februari 2016. Bengt Birgersson och Jakob Okkels fanns med och samtalen rörde sig bl a kring perspektiv på att vara evangelisk-luthersk kyrka.

Jag vill gärna uppmuntra till läsning av ett föredrag som Knut Alfsvåg höll. Det är visserligen primärt en norsk kontext som är för handen, men våra nordiska länder har många gemensamma fenomen med avseende på det kyrkliga landskapet. Alfsvåg utvärderar begreppen “folkekirke” och “foreningskirke” på ett intressant sätt:

Den konfesjonelle lutherske kirkelighet – museumsgjenstand eller bærekraftig alternativ?