Uppmärksammades på en bokrecension i ett för tiden aktuellt ämne – är religion orsaken till en allt mer bloddränkt värld? Den brittiske religionshistorikern Karen Armstrong skrev för några år sedan boken Fields of Blood: Religion and the History of Violence, som nu översatts till svenska: Med Gud på vår sida – religion och våld genom historien.

Boken har recenserats i SvD, med följande intressanta avslutning:

Istället för de många exemplen och återberättandet av historiska skeenden hade jag gärna sett att hon ägnat mer uppmärksamhet åt religionernas faktiska innehåll, där våldets praktiker på ett ofta genialt sätt undermineras. Ta till exempel hur kristendomen löser detta med syndabocksmekanismen. Där träder Gud själv in i offrets ställe och övervinner våldets makter, inte genom att bekämpa våld med våld utan genom en pacifistisk och självuttömmande kärlekshandling. Jesus låter så att säga våldets makter tillintetgöra sig själva. Och så skapas en ny ordning. En ordning som inte upprätthålls av våld utan av nåd, kärlek och barmhärtighet. Personligen har jag svårt att tänka mig ett mer effektivt botemedel mot våldets mekanismer än tron på en sådan ordning.

Artikeln i sin helhet: Är religionen vår tids stora syndabock?