Nyligen uppmärksammades i svensk media att Missionsprovinsen utökar sina internationella kontakter, t ex genom artiklar i Kyrkans Tidning och i Dagen: Missionsprovinsen söker utvidgat samarbete. Bakgrunden är ett möte som hölls i Göteborg i januari 2016: Nordiska biskopsmötet – International Lutheran Council (ILC).

En av ILCs medlemskyrkor finns i Belgien: Evangelical Lutheran Church in Belgium (ELKB) – Evangelisch-Lutherse Kerk in België. Med anledning av attentaten i Bryssel har ELKBs president uppmanat till förbön: Belgian Lutheran Church President Issues Call to Prayer Following Terrorist Attacks.