I Församlingsfakultetens kapell hålls dagligen middagsbön (kl 12.05). På tisdagarna är det som regel en kortare gudstjänst. I dag hade jag ansvaret, textläsning med kort utläggning var från Ps. 119:49–56:

Tänk på ditt ord till din tjänare,
 för du har gett mig hopp.
 Det är min tröst i mitt lidande
 att ditt ord ger mig liv.
 De fräcka hånar mig ständigt,
 men jag viker inte
 från din undervisning.
 Jag tänker på dina domar
 i forna tider, Herre,
 och jag finner tröst.
 Jag grips av glödande vrede
 över de gudlösa,
 de som överger din undervisning.
 Dina stadgar är mina lovsånger
 i huset där jag bor.
 I natten tänker jag
 på ditt namn, Herre.
 Jag följer din undervisning.
 Det har förunnats mig
 att ta vara på dina befallningar.

Finns det något sammanhang i NT som kan ge ljus över det budskap som förmedlas i Ps. 119? Säkert! Jag vill här och nu lyfta fram några perspektiv.

I Joh. 5 berömmer och förebrår Jesus judarna med avseende på deras skriftstudium: Ni forskar i Skrifterna, för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just de som vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv.

Enligt Jesu ord vittnar Skrifterna om honom, Jesus. Jaha, kan jag läsa Ps. 119 i ljuset av Jesu påstående? Ja visst! Denna märkliga psalm – The Golden ABC of Praise of the Word of God, som en bibelutläggare kallar den – handlar om Jesus!

Dagens avsnitt redogör för hur Guds ord uppehåller mitt i en tid av motstånd och lidande. Vi har nyligen tagit del av passionshistorien, budskapet om Jesu lidande. Ja, men då förstår jag ju psalmistens ord på ett nytt sätt – Jesus säger: Det är min tröst i mitt lidande att ditt ord ger mig liv. De fräcka hånar mig ständigt, men jag viker inte från din undervisning. Jesus är lydig intill döden, döden på korset. Det har förunnats mig att ta vara på dina befallningar, säger Jesus.

När vi väl har läst och förstått att psalmen handlar om Jesus, så får psalmen också sin tillämpning i de kristnas liv. Det handlar om oss – om mig som kristen.

Även här kommer Jesu undervisning mig till hjälp för en rätt förståelse av psalmen, av lärjungaskapet. I Joh. 8 säger Jesus: Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. (–––) Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. (–––) Den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin se döden. Och själv försäkrar Jesus om sitt förhållande till Fadern: … jag känner honom (Fadern) och bevarar hans ord.

Intill denna dag har jag inte kunnat förstå hur teologer och andliga ledare på olika sätt, som dessvärre är fallet, bedriver “lekstuga” med avseende på Guds ord! Hela Skriften är främmande för sådan retorik, bortsett från en röst som en gång gjorde sig hörd i paradiset: Har Gud verkligen sagt? Liknande röster av i dag har uppenbarligen en koppling till denne Lögnare. I Joh. 8 talar Jesus avslöjande om honom och hans efterföljare: Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan höra mitt ord. Ni har djävulen till far och vill följa er fars begär. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, för det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn talar han utifrån sig själv, för han är en lögnare och lögnens fader. (–––) Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud.

Ytterligare ett perspektiv, från Apg. 17. Det talas om folket i Berea: De tog emot ordet med stor villighet och forskade varje dag i Skrifterna för att se om det stämde. Många av dem kom till tro, likaså ett stort antal ansedda grekiska kvinnor och män.

Församlingsfakultetens historik och profil känner sig väl hemma i Berea-vännernas mentalitet: De tog emot ordet med stor villighet och forskade varje dag i Skrifterna för att se om det stämde. I förlängningen konstateras att det bar frukt – en levande tro är för handen!

För den kristna församlingen är det av avgörande betydelse att vi hittar tillbaka till ett frimodigt, välgrundat och självklart förtroende för Bibeln som Guds ord – sant och livgivande till sitt innehåll. Psalm 119 hjälper oss till detta …!

Vår text av i dag avslutas med orden: Det har förunnats mig att ta vara på dina befallningar … – Lycka till i ett sådant lärjungaskap!