Så var temat för den gångna söndagens texter. I evangelietexten talar Jesus om sig själv och om Fadern: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig (Joh. 14:6).

Under den senaste månaden har det pågått en debatt i tidningen DAGEN. Frågeställningen är inte ny – denna gång är det Skara-biskopen Åke Bonnier som reflekterar över om Gud är tillgänglig i andra religioner eller enbart i den kristna tron.

Bonnier har fått mothugg – här är några inlägg i debatten:

Bonnier ger sig inte. I ytterligare debattinlägg, senast i Kyrkans Tidning (och i författarens egen blogg), försöker han kombinera tydlighet med otydlighet:

Vi ska också alltid tala tydligt om Jesus i både ord och handling. Till detta är alla kristna kallade. Till detta är kyrkan kallad, att vara med i Guds pågående mission.

… att sanningen om Gud alltid är större än sanningen om Gud. (—) … det finns en rädslans teologi som tycks vilja värja sig mot att inte ha grepp om hela sanningen, en rädslans teologi som främst tycks vilja hävda svart och vitt, rätt och fel.

Jag har själv under den senaste veckan funderat över såväl debatten som saken, inte minst utifrån den gångna söndagens tema – Vägen till livet – och de angivna bibeltexterna. Det resulterade i en artikel i tidningen Kyrka & Folk (nr 16 / 2016) med rubriken: Den goda bekännelsen – ett rent och oförfalskat budskap.

I början av 2015 hade Bonnier ett liknande budskap i ett blogginlägg, vilket uppmärksammades i en Kyrka & Folk-artikel under rubriken: ”Klassisk kristen tro är fundamentalistisk, extremistisk och bör hållas stången” (K & F nr 5 / 2015).