För drygt ett år sedan rapporterade vi om hur pastor Magnus Olsson, prästvigd år 1999 i Lettlands evangelisk-lutherska kyrka (LELB), efter 16 års tjänst i grannlandet återvänt till Sverige och knutits till Missionsprovinsens verksamhet: Högtid i Karlskrona. Vi gläds över och tackar Gud för pågående församlingsbyggande arbete i Blekinge/Småland.

Prosten Hans Jönsson, en annan präst med koppling till Missionsprovinsen, prästvigdes i LELB år 2003. Jag hade förmånen att träffa honom i Lettland år 2011 – Möte i Lettland om teologisk utbildning – och sedan årligen vid hans sporadiska besök i Sverige.

Nordisk Östmission har många års erfarenhet av LELBs arbete. Utförlig information finns t ex i tidskriften Nordisk Östmission, mars 2014.

LELB har nyligen samlats för synodmöte i Riga (3-4 juni). Här fattades beslut om att förändra kyrkolagen så att enbart män kan vigas till prästämbetet. Det har länge varit LELBs praxis men kyrkolagen, ändrad under Sovjettiden, har hållit ämbetet öppet för både män och kvinnor. 201 delegater röstade för (77%), 59 mot och 22 avstod, vilket var med knapp marginal eftersom det krävdes 3/4 majoritet.

Vid synodmötet valdes Hans Jönsson till biskop, som själv kortfattat kommenterar detta på följande sätt via Facebook:

Kära vänner! Oväntat blev jag invald igår till biskop i Liepaja stift, den andre i ordningen (efter biskop Pavils, den förste biskopen i stiftet, som nu går i pension). Tackar Er alla för stöd, förböner. Känns overkligt. Tacksam för stöd och förbön också framöver. Biskopsvigningen är planerad att ske i Rigas domkyrka den 6 augusti kl 14. Alla som är intresserade är välkomna. Med önskan om en välsignad söndag.

Dag Sandahl har i en blogg uppmärksammat vad som under de senaste dagarna hänt i Lettland:

… fick beskedet om den nye biskopen i Liepaja, dvs vårt gamla hederliga svenska Kurland. Där har det varit kyrkomöte och mötet bestämde med de 75% som erfodras att kyrkolagen tydligt ska markera att präster ska vara män. Röstsiffrorna blev 201-59. Den evangeliska kyrkan i Lettland är förbunden med Svenska kyrkan. Det våras för … Men biskop då? Till biskop valdes Hans Jönsson. I Svenska kyrkan vägrades han av kyrkopolitiska skäl att bli präst. I Lettland blir han biskop. Han kan komma till Sverige och på biskopsnivå företräda sin kyrka i ekumeniska samtal och därtill vara mer svenskkyrklig än en del av biskoparna. Nog är det roligt att leva.

Se bloggen i sin helhet: Solens dag.

Den som behärskar det lettiska språket kan läsa mer här.

Nämnda ärenden har uppmärksammats i media: