Missourisynoden (LCMS, Lutheran Church – Missouri Synod) arrangerar under tiden July 9–14 sitt konvent i Milwaukee, norr om Chicago. Det går utmärkt att följa det mesta on line: How to follow LCMS convention.

På söndagens förmiddag hade Dr Lawrence R Rast Jr, president vid Concordia Theological Seminary, Fort Wayne, Indiana, ett föredrag med rubriken Repent, Confess, Rejoice: Setting the Stage. Utifrån kontexten belystes lutherdomens utveckling och Dr Rast betonade olika perspektiv på vikten av kallelse till omvändelse, bekännelse och glädje. Han vidgade synfältet och blickade också ut över världen, inklusive mot oss i Europa:

What that future will look like is uncertain. We are all aware of the speed with which the church is presently changing. What will God do? As we’ve seen above, Christianity in Europe has largely collapsed. But it is not gone. There are pockets – sometimes very small pockets – of faithful, confessional Lutherans who are doing their best in almost impossible circumstances to maintain a faithful, biblical confession.

Dr Rast hänvisade slutligen till den tröst som Uppenbarelseboken förmedlar. Ett kaotiskt scenario är för handen i historien (de sju basunerna och Antikrist, Upp. 8–13), men i den himmelska världen – på Sions berg – är harmonin fullständig (Upp. 14:1–5).

Here, among us, in our humble circumstances, the Lamb is on Mount Zion, and in repentance, confession, and rejoicing, we seek over the course of this convention to do His will and marvel at the way He continues to achieve His purposes.

Se referat från föredraget i sin helhet: Rast encourages convention participants that ‘God will sustain His Church’.

Dr Rast var en av de internationella gäster som deltog vid ett evenemang i Göteborg i januari 2016: Nordiska biskopsmötet – International Lutheran Council (ILC).