Vid olika tillfällen har jag lyft fram de präster i Missionsprovinsen som har tjänst i utlandet. En av dem är Hans Jönsson, som den 6 augusti vigs till biskop i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Lettland: Ljus i mörkret.

Under den gångna helgen hade jag förmånen att på Missionsgården Fridhem i Västerbotten få träffa ytterligare två av dem: Bertil Andersson och Jan-Ulrik Smetana, tillsammans med deras familjer. Den förre har ett antal års missionstjänst bakom sig i Mongoliet (för Norsk Luthersk Misjonssamband) och den senare i Peru (för Evangelisk Luthersk Mission). Familjerna förmedlade inspirerande information om pågående missionsuppdrag i Mongoliet respektive Peru. Se programmet här.

Jag skrev om dem för ett par år sedan under rubriken: Till jordens yttersta gräns …

Bertil och hans familj har tills vidare avslutat sin tjänst i Mongoliet och går in i åtaganden i Norge. Familjen Smetana återvänder inom kort för ytterligare en period i Peru.