I Missionsprovinsens ordning anges följande:

Missionsprovinsen söker internationell samverkan på evangelisk-luthersk grund och odlar kontakt med andra kyrkotraditioner där så är lämpligt (3 kap. 6 §).

Under de gångna åren har vi bl a haft nätverkskontakter med North American Lutheran Church (NALC). För knappt ett år sedan skrev jag om en konferens i Dallas, under rubriken Internationella kontakter (från biskopens bord, september 2015). Saken blev också uppmärksammad i Danmark, via Evangelisk Luthersk Netværk (ELN):

En ny konferens under arbetsnamnet Global Confessional and Missional Lutheran Forum hålls i Los Angeles den 13-14 augusti. I samband med privat semester i USA tillsammans med min hustru, deltar jag på denna konferens som Missionsprovinsens representant.

För äldre kontakter med NALC hänvisas till följande artiklar: