Jag har tidigare redogjort för spända relationer mellan Missionsprovinsen och Svenska kyrkan, i första hand via Göteborgs stift. Här är några rapporter i ärendet:

Saken har under sommaren belysts i en intervju med Ragnar Block i tidningen Kyrka & Folk, under rubriken Prästens frihet att predika Guds ord.

Inför höstens kyrkomöten i Svenska kyrkan finns en motion med rubriken Gudstjänster i annat kristet samfund (Motion 2016:048) – kan hittas här. Det föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att införa kompletterande bestämmelser angående präster som leder gudstjänster i Missionsprovinsen och sammanhang som inte regleras av kyrkoordningen. Detta kan innebära en skärpning av konflikten, men förmodligen också ett hot mot ekumeniken och flera väckelserörelser med anknytning till Svenska kyrkan.

Vi funderar vidare på hur man på bästa sätt skall följa upp tanken på någon form av dialog med Svenska kyrkan.

Frågeställningen har idag uppmärksammats i tidningen Världen idag: Biskop tar strid mot Missionsprovinsen.