Vid Provinskonventet i Göteborg den 29 oktober – se program här – kommer en viktig fråga att diskuteras: ansökan om medlemskap i International Lutheran Council (ILC). Vi får besök av ILC-presidenten, biskop Hans-Jörg Voigt. Innehållet i propositionen finns här.

Nätverkskontakter med ILC har varit för handen i flera år. I den gångna veckan arrangerades en konferens i Wittenberg, Tyskland: 6th World Seminaries Conference. Temat var Shaping Confessional Lutheranism for the 21st Century: The Impact of the Lutheran Reformation on Mission, Worship, and Worldview. Representanter från drygt 30 kyrkor knutna till ILC deltog, tillsammans med ett trettiotal inbjudna gäster från olika kyrkor och institutioner som har nätverkskontakter med ILC. Daniel Johansson, ordförande i Immanuelförsamlingen / Missionsprovinsen på Hisingen, deltog i konferensen. Daniel är f ö lektor i Nya testamentet vid Församlingsfakulteten i Göteborg.

Redan nu finns en hel del material publicerat i ärendet och mer kommer förmodligen så småningom, t ex publicerade föredrag från konferensen: