Det är 200 år sedan en betydelsefull person föddes, något som i början av året uppmärksammades av tidningen Dagen: Rosenius – den varme predikanten.

Tidningen Kyrka & Folk har under hösten publicerat ett par artiklar om Carl Olof Rosenius, vilka rekommenderas för läsning!

Det finns en klassisk plansch där C O Rosenius listar ett antal punkter för vad som är viktigt i en kristens vardag:

  •  Håll god vänskap med din Gud – varje dag.
  • Tro inte som det faller sig, efter känsla eller egen värdighet, utan enligt Guds Ord.
  • Ordet säger att Kristus ansvarar för oss inför Gud. Vi får här på jorden sköta några små saker. Kristus företräder oss inför Guds ansikte – rättfärdig för orättfärdiga. Vi ska här nere älska varandra, och göra vad kärleken vill.
  • Glöm aldrig skillnaden i den tredje punkten.
  • Glöm aldrig att i de glada stunderna frukta vår gode Gud – och i de mörka det renande blodet och Guds närvaro.
  • Be vår Gud varje dag om något särskilt.
  • Var beredd på lidanden och förödmjukelser; ha tålamod – vaka och be!
  • Läs Guds Ord varje dag.

Det finns en hel del Rosenius-litteratur till försäljning – se här.

Betraktelser publiceras dagligen på nätet – se här.