Det har under de gångna åren förekommit en del icke avklarade relationer för några präster som är knutna till såväl Missionsprovinsen som Svenska kyrkan. Jag bloggade senast om detta för några veckor sedan: Skarpt läge. Inom kort samlas Kyrkomötet för 2016, session 2, och då kommer frågan åter att aktualiseras.

Under årens lopp har jag funderat över hur en, om möjligt, fruktbar dialog skulle kunna komma till stånd mellan Missionsprovinsen och Svenska kyrkan? På sätt och vis har det blivit mer aktuellt genom att biskop Eckerdal i Göteborgs stift under de gångna månaderna besökt min hemstad Halmstad vid två tillfällen.

Det senaste besöket var för någon vecka sedan – Biskopen om USA-valet: En mardröm. Det tidigare tillfället var i början av oktober månad: Biskop Per Eckerdal tågar i Prideparaden. Ett evenemang som under det gångna året kännetecknats av en hel del dramatik – se kommentar och länkar nedan.

Kan det fortfarande finnas ett gynnsamt klimat som kan leda till konstruktiva samtal mellan Svenska kyrkan och Missionsprovinsen? Måste erkänna att jag hittills varit rätt pessimistisk. Men – ett för oss icke obekant fenomen: de utsträckta händerna mellan Den romersk-katolska kyrkan och Lutherska Världsförbundet, där Svenska kyrkan genom mötet i Lund spelat en framträdande roll, borde rimligtvis öppna dörrar för samtal på flera och t o m överraskande nivåer. Det talas om fem gemensamma löften, fem ekumeniska imperativ, inför fortsatt dialog: Påvens besök – ekumenisk dialog.

I ljuset av den händelsen och de angivna förpliktelserna, så vore ett uteblivet möte och samtal mellan Svenska kyrkan och Missionsprovinsen … fullständigt obegripligt!

Med intresse noteras att t o m en ledare i en av landets större tidningar är inne på samma frågeställning: Mångfald motarbetas inom kyrkan.

 

– – – – – – – – – – – –

 

Dramatiken i Halmstad under det gångna året:

Biskop Eckerdal gjorde en stark markering genom sitt besök 2016, eftersom han året innan var missnöjd med Svenska kyrkans i Halmstad passiva insats vid Pride-festivalen. Detta uppmärksammades påtagligt i lokal media:

Saken kommenterades också av BloggarDag under rubriken: Svenska kyrkan är viktig eller Bära mistel.

Förvecklingarna från 2015 har rätats ut och vid det senaste evenemanget var församlingsledningens närvaro återställd på ett betryggande sätt: Biskopen går i Pride-festivalen.