Vid månadsskiftet oktober-november 2016 flyttades Missionsprovinsens kansli till en lokal i Immanuelförsamlingens fastighet i Tuve, Göteborg. Som hyresgäst har Missionsprovinsen genom nästan åtta år delat kontor med Lutherstiftelsen, som också anordnar gudstjänster på Thorburnsgatan 5 i Göteborg. Många av Missionsprovinsens sammanträden har ägt rum i dessa lokaler, där också f d Stödföreningen bildades den 18 januari 2003.

Lutherstiftelsens gästfrihet och viktiga stöd för Missionsprovinsens arbete skattas högt! Missionsprovinsens kansli har emellertid behov av ett eget kontor och detta har blivit möjligt som hyresgäst hos Immanuelförsamlingen.

Ny adress för kansliet är:

Missionsprovinsen i Sverige, Glöstorpsvägen 49, 417 44 Göteborg

Läs mer här!