Den första partiledardebatten i riksdagen innehöll tillbakablickar från året 2016 och sammanfattades i media under rubriken “orons år”. Det är inte så överraskande, med tanke på den turbulenta situation som råder i samhälle och kyrka.

Guds ord har redogörelser om det som förestår, jag tänker t ex på apostelns beskrivning: Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft (2 Tim. 3:1-5). Apostelns budskap sammanfaller på många sätt med vad som kan betecknas som “orons år”.

I samma kapitel lyfter aposteln fram en medicin, en räddningsplanka, mot denna misär: … håll fast vid det du har lärt dig och blivit övertygad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning (2 Tim. 3:14-17).

Låt oss ta vara på Guds ord, dra lärdomar från historien och följa Guds goda ordningar. Något av detta framhåller jag i tidningen Kyrka & Folk (nr 3 / 2017), under rubriken Herrens bud.

Jesus betygar i sitt avskedstal: Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig (Joh. 14:1).