– Vad ska människan göra med sin hopplöshet och osäkerhet? Så inleds en kulturkrönika i Svenska Dagbladet för några dagar sedan. En mångfald av kaos i vår omvärld, nära och långt borta, beskrivs. Frågan ställs igen: – Vad ska människan göra med sin osäkerhet? Skribenten kommer med ett överraskande svar:

Själv vänder jag mig hellre till Bibeln, med böcker skrivna under tusentals år av människor som genomlevt ännu osäkrare tider än vi, skrivna för människor som lidit, människor på flykt. Här finns Predikarens lugn som kanske kan tyckas resignerat, men som mynnar ut i en tro på en allsmäktig Gud. Här finns Jesu ord till människan: ”Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.” Det är utmanande ord, men också ord som har stått sig genom århundraden av osäkerhet. Och det är något att luta sig mot.

Läs krönikan i sin helhet av Josefin Holmström.

I evangelietexten på Kyndelsmässodagen kommer en erfaren biblisk person till tals, senioren Simeon i templet (Luk. 2:25-35). I mötet med Jesusbarnet brister han ut i lovsång: Herre, nu låter du din tjänare fara hädan i frid, efter ditt ord, ty mina ögon hava sett din frälsning (1917 års översättning). En sådan livs- och dödsförsäkring är grundad på Guds ord – efter ditt ord (κατὰ τὸ ῥῆμά). Ja, Ordet … är något att luta sig mot.

En sådan inställning är ingen självklarhet i samhälle och kyrka. Den Norske Kirke samlades för kyrkomöte den 25–31 januari 2017. Huvudtemat var “Nåde”. Här fattades ett ödesdigert beslut: Ny vigselsliturgi vedtatt, samma sak som genomfördes i Svenska kyrkan 2009: Samkönade äktenskap.

Missionsprovinsens systerstift i Norge, Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN), har reagerat på beslutet. Läs biskop Thor Henrik Withs vittnesbörd och råd:

Tidningen Kyrka & Folk (5 / 2017) har en tänkvärd ledare som berör den aktuella frågeställningen: När kyrkan säger nej. I artikeln hänvisas till en dansk kampskrift från 1960-talet, som är tillgänglig och fortfarande läsvärd: Kirkens Ja og Nej.

Min själ längtar efter din frälsning,
 jag hoppas på ditt ord (Ps. 119:81).