Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG) hade i den gångna vecka två intressanta dagar med gedigen och givande undervisning. Dels om Rättfärdiggörelsens relevans i förkunnelse och församlingsbyggande 2017 och dels om Reformation nu och då. Antagligen kommer de båda dagarna så småningom att uppmärksammas i FFGs tidning Hälsning, där det finns åtskilligt att hämta i redan publicerade nummer.

FFG har sedan ett par år tillbaka regelbundet gett ut mindre böcker, en småskriftserie. I samband med temadagen och fakultetens dag lanserades en ny skrift, skriven av Rune Imberg med rubriken Bibelläsaren som förändrade världen. Författaren hade en föreläsning i detta ämne och lyfte fram många intressanta aspekter på reformatorns liv och verksamhet. Ett smakprov från boken finns i en artikel i tidningen Världen idag under rubriken Luther som bibelöversättare.

För egen del går jag in i min sista vecka som anställd lärare på FFG. Det har varit en stor förmån att under de senaste tolv åren på deltid fått vara med i detta sammanhang. Med intresse och entusiasm följer jag gärna FFGs arbete också i fortsättningen: i närvaro, förbön och med gåvor.

För Missionsprovinsens del har FFG fått vara till stor betydelse. Av de 21 präster som vigts till tjänst sedan 2005, har inte mindre än 15 fått sin teologiska utbildning på FFG.

Mer på temat reformation – se magasinet Närbild i Världen idag.