Med smärta har vi tagit del av fredagseftermiddagens (2017-04-07) attentat i Stockholm. Vi deltar i sorgen med dem som drabbats och deras anhöriga.

 
I en av den kristna Kyrkans böner aktualiseras ondskans realitet – det heter i Litanian:

… för alla synder, för lögn och vidskepelse, för allt ont,

för djävulens grymhet och list,

för pest och hungersnöd, för krig och världsbrand,

för ondskans makter i himlarymderna,

för uppror och splittring,

för eld och våda, för ond bråd död,

för den eviga döden – Bevara oss, milde Herre Gud.

Låt oss i denna trasiga värld tänka på Honom, världens Frälsare, som gick genom lidande och död till en segerrik uppståndelse:

Du som gick före oss

längst in i ångesten,

hjälp oss att finna dig,

Herre i mörkret.

 
Du som bar all vår skuld

in i förlåtelse,

du är vårt hjärtas fred,

Jesus, för evigt.

 
Du som med livets bröd

går genom tid och rum,

giv oss för varje dag,

Kristus det brödet.

 
Du som går före oss

ut i en trasig värld,

sänd oss med fred och bröd,

Herre, i världen.

 

(Sv ps 74)

Det finns anledning att även påminna om apostelns uppmaning:

Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen (1 Tim. 2:1–4).