Under tiden 17-24 april besöker jag Etiopien. Det är en förmån att få återkomma till detta land, som jag under åren 1990-2010 besökte tämligen regelbundet. Senaste besöket var för drygt fyra år sedan: Rapportskrivning.

Vid detta tillfälle är besöket å Evangelisk Litteraturmissions Scriptura vägnar. Under några års tid har jag suttit med i organisationens styrelse, och fr o m årsskiftet har jag – efter bejakad kallelse – blivit Scripturas ordförande.

En nyligen publicerad artikel i tidningen Kyrka & Folk redogör för Scripturas historia och verksamhet: Ordförandeskifte i Evangelisk Litteraturmission – Scriptura. Ragnar Block slutar efter 39 år.

Besöket i Etiopien är dels ett möte och uppdatering om pågående litteraturprojekt med Lutheran Heritage Foundation, Ethiopia – en fristående litteraturmission som betjänar olika lutherska kyrkor i landet med kristen litteratur – och dels undervisning vid ett teologiskt symposium den 22-23 april. Mitt undervisningsuppdrag är att peka på, övergripande, Bibelns missionsuppdrag och några strukturella mönster om församlingsbyggande i Apostlagärningarna.

På plats finns också representanter från Lutheran Heritage Foundation.

För mer fakta om Scripturas verksamhet: Scriptura.