På pingstafton besökte jag biskop emeritus Arne Olsson i samband med ett besök i Uddevalla med omnejd. Han är numera bosatt i Vänersborg. På ålderns höst dras +Arne med diverse krämpor. Tidvis orkar han inte uträtta särskilt mycket, men emellanåt ägnar han tid åt tillbakablickar på sitt liv som präst och biskop. Jag fick ta del av ett antal dokument från hans penna med intressant innehåll, bl a en artikel med rubriken Minnen och reflektioner från Habo 1973–1984.

I den gångna veckan fick Missionsprovinsens biskopar brev från +Arne, där han bl a skriver följande:

Som en hälsning från Er ämbetsbroder och biskopskollega bifogar jag den lilla tidskriften medlemsblad från Skara stiftshistoriska sällskap innehållande en artikel om mina år i Habo, Skara stift.

Den aktuella tidskriften finns tillgänglig på nätet och kan läsas på sidorna 15–19.

Medlemsblad 2017:2