Bloggandet har befunnit sig på sparlåga under de senaste månaderna, men jag återupptar gärna skrivandet genom att hänvisa till intressanta internationella åtaganden under den gångna sommaren. Det har innefattat besök i Tyskland, Tjeckien och USA: Internationella kontakter, sommaren 2017.

Den gångna veckan var det nordiskt biskopsmöte i Helsingfors (28–29/9) och nu pågår förberedelserna inför Provinskonventet den 13–14 oktober 2017: Evangeliet – en Guds kraft till frälsning.

Mitt i tider av turbulens av olika slag, gläds jag i tacksamhet över Guds godhets rikedom, så som det är formulerat i en av Davids psalmer (en läsning i samband med Tacksägelsedagen) – Ps. 65. Missionsperspektivet är i fokus: … du, vår frälsnings Gud,
 du som är en tillflykt för jordens alla ändar
 och för havet i fjärran … De som bor vid jordens ändar häpnar för dina tecken, österland och västerland uppfyller du med jubel (vv 6 & 9). I en tid av rädsla och risk för uppgivenhet är det viktigt att tänka på vem som sitter på tronen.
 Han försäkrar: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden (Matt. 28:18) och fortfarande proklameras Hans majestätiska och kärleksfulla uppdrag: … Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod och gjort oss till ett kungarike, till präster åt sin Gud och Far, hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen (Upp. 1:5–6).