Det är snart tio år sedan Missionsprovinsens fjärde prästvigningshögtid ägde rum, den 20 oktober 2007 i Göteborg: Missionsdag och prästvigning.

Av de fem präster som vigdes, tre från Finland och två från Sverige, har tre haft / har kortare eller längre åtaganden i internationella sammanhang. Det gäller Bertil Andersson som missionär för NLM i Mongoliet, under åren 2005–2016 och Mattias Lindström som missionär för ELM-BV i Peru, under åren 2009–2012. Esko Murto har sedan prästvigningen tjänstgjort som präst i Finland, bl a i St Markus församling i Helsingfors.

Esko Murto har sedan augusti 2015 haft en tjänst i Lutheran Church Canada (LCC), närmare bestämt som gästföreläsare vid Concordia Lutheran Theological Seminary i St Catharines. I september installerades han som assisterande professor i systematisk teologi vid det teologiska seminariet.

Installationen genomfördes i samband med ett teologiskt symposium med rubriken The Reformation of Worship and Preaching, där även rektor Fredrik Sidenvall från Sverige medverkade.

(Evangelisk-lutherska Missionsstiftet i Finland etablerades i mars 2013. Under åren 2005–2013 var benämningen Missionsprovinsen i Sverige och Finland).