Missionsprovinsen höll sitt årliga Konvent den 13–14 oktober 2017. Referat och föredrag kommer att publiceras så småningom.

Vid Konventets inledning höll jag ett kort föredrag, som nyligen publicerats i tidningen Kyrka & Folk: Fortsatt kamp för tron.

Vi tackar för utrymme i tidningen och hänvisar gärna till webbplatsen: Kyrka & Folk.