Gud blir människa – det är julens förunderliga budskap! Hebréerbrevet lyfter fram detta faktum på olika sätt: När nu barnen hade fått del av kött och blod tog han själv på liknande sätt del av detta … (2:14). Syftet är tydligt angivet: … måste han bli lik sina bröder i allt, för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder (2:17).

Hans namn är Jesus … för han ska frälsa sitt folk från deras synder (Matt. 1:21) och i förlängningen redogörs för Guds utlovade och uppfyllda frälsningsplan: … man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder: Gud med oss (Matt. 1:23).

Psalmförfattaren Elisabet Cruciger summerar vad konsekvenserna är:

Han människa är vorden: en lovad nådetid har uppgått över jorden med ljus och hopp och frid. Nu dödens makt är krossad och syndens boja lossad och öppnad himlens port.

Ett varmt tack för det snart gångna året och med tillönskan om En God Jul och Ett Gott Nytt År i Jesu Kristi namn!

Missionsprovinsen har internationella kontakter, utöver systerstiften i Finland och Norge, med ett 40-tal evangelisk-lutherska kyrkor i världen. Vi befinner oss inför 2018 i en process om ansökan av medlemskap i denna gemenskap, i International Lutheran Council (ILC). Dessa kyrkor har nyligen förmedlat jul- och nyårshälsningar:

Christmas Greetings from Confessional Lutherans around the World

Christmas Greetings from our Confessional Lutheran Family Worldwide

+Roland