När jag fördjupar mig i GT tänker jag ofta på vad Jesus Kristus uttalade för lärjungarna om lidandet, döden och uppståndelsen: ”Detta är vad jag sade till er medan jag ännu var hos er: Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, profeterna och psalmerna.” Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod Skrifterna (Luk. 24:44–45). Samma sak hade betonats av Jesus även tidigare: Ni forskar i Skrifterna, för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just de som vittnar om mig (Joh. 5:39).

Den helige Ande, Hjälparen, fortsätter denna utläggning av Skrifterna – enligt Jesu löfte: Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som Fadern har är mitt. Därför sade jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er (Joh. 16:14–15).

Jag har aldrig glömt en bibelutläggares övergripande ord om läsningen av Psaltaren: Först och sist handlar det om Jesus Kristus och samtidigt kan det tillämpas även på oss människor.

Av förekommen anledning läste jag för en tid sedan ur Psaltaren 102. Den första delen av psalmen är ett nödrop, en utomordentligt prekär livssituation utmålas. Förnedringen är påtaglig: Jag äter aska som bröd och blandar min dryck med tårar, på grund av din vrede och harm. Du har gripit mig och kastat bort mig (10–11). Den andra delen av psalmen redogör för hur hjälpen är för handen: Du ska gripa in och förbarma dig över Sion, det är dags att du visar det nåd (14) … och att segern är gripbar: Dina tjänares barn ska bo i trygghet och deras ättlingar bestå inför dig (29).

Detta mönster i Psaltaren går igen, gång på gång: … från förnedring till härlighet – först för Messias och så också för hans efterföljare. – Nödhjälp är för handen!

I tidningen Kyrka & Folk fanns nyligen en ledare (nr 8/2018) med anspelning på Ps. 102, under rubriken: Pelikaner i öknen.

Artikeln nämner något om Missionsprovinsens verksamhet, vilket vi är tacksamma för. Missionsstiftet i Finland nämns likaså, men däremot har Det evangelisk-lutherske stift i Norge glömts bort (DelsiN).

Vi hänvisar ånyo gärna till den överenskommelse som undertecknades 2015:

Ett nordiskt biskopsmöte kommer att hållas i Göteborg den 12–13 april 2018.

I artikeln nämns även ILC, vilket står för International Lutheran Council.