I slutet av mars 2018 gjorde en delegation från Missionsprovinsen ett besök i Kenya (se mer om detta via länken nedan).

Missionsprovinsens relationer med Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK) går ungefär 15 år tillbaka i tiden, till våren 2003, då kontakter togs med ELCK med avseende på ett önskemål om samråd. I mitten av juni kom detta till stånd när biskop Walter Obare tillsammans med sin hustru Eunice besökte Sverige. Biskop Obare lyssnade till de behov som var för handen, att om möjligt bistå vid etableringen av Missionsprovinsen i Sverige och vigning av ett antal präster, men gav inget definitivt svar.

I september 2003 etablerades Missionsprovinsen i Sverige.

Kontakterna fördjupades när en delegation från Sverige besökte ELCK vid en teologisk konferens på Matongo i februari 2004.

Nästa steg var ett möte mellan Missionsprovinsen och ELCK vid en konferens i Wittenberg i augusti 2004. Då förtydligades kallelsen och löfte gavs från ELCK:s sida att bistå vid ordinationen av Missionsprovinsens första biskop.

Så blev fallet i februari 2005, när ELCK-biskopen Walter Obare vigde Arne Olsson till Missionsprovinsens förste biskop.

Kontakter har sedan dess upprätthållits på olika sätt, dock inte utan förvecklingar. Detta återspeglas i en artikel i Kyrka & Folk (nr 16 / 2018): I försoningens tjänst.

Vid konferensen i Nairobi lyftes perspektiv på hur Herren Gud på ett förunderligt sätt fört människor från norr och söder tillsammans. Provinssekreterare Bengt Birgersson uttryckte det på följande sätt vid konferensen:

Låt mig sammanfatta vad ELCK har betytt för oss. När vi befann oss i djup nöd bistod ni oss. Jag vet att kristna i Sverige kom till er hjälp för 70 år sedan och att ni är en frukt av detta åtagande. Men vi hade inte varit där vi är om ni inte hade bistått oss. I mitten av mars möttes 40 präster vid Missionsprovinsens prästmöte för samråd kring dopet och bikten, där prästlöften förnyades i samband med firandet av den heliga nattvarden. Att se alla dessa präster, många av dem är rätt unga, ordinerade av biskoparna Arne och Roland – det är ett under! Kan ni se ELCKs medverkan i denna process?!

Med tillförsikt och förtröstan till Herren ser vi fram emot vad som utgör fortsättningen i vårt gemensamma uppdrag.