Missionsprovinsen odlar internationella kontakter på olika sätt. Relationen med den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK) går ungefär 15 år tillbaka i tiden och kulminerade när biskop Walter Obare i februari 2005 vigde Arne Olsson till Missionsprovinsens förste biskop. De påföljande åren präglades av goda relationer, men under den senaste tiden har kontakterna varit sparsamma, bl a på grund interna konflikter inom ELCK.

En öppning har kommit till stånd under det gångna året, vilket återspeglas i en artikel i tidningen Kyrka & Folk (nr 16 / 2018). Se även min tidigare blogg I försoningens tjänst.

Den tillförordnade ärkebiskopen Joseph Ochola har inbjudit alla ELCKs biskopar till en försoningskonferens som kommer att äga rum i Nairobi den 14–17 maj 2018. Understödjande missionsorganisationer har inbjudits som observatörer – även jag har blivit ombedd att delta i överläggningarna.

I inbjudan delges att ELCKs samtliga församlingar uppmanas att söndagen den 13 maj vara med i förbön för den förestående konferensen. Biskop Ochola skriver bl a följande:

”As you prepare to attend, please remember to join the rest of ELCK members as we put this process in prayer before the Lord on 13th of May 2018 during special prayers for the retreat throughout the Church that Sunday. We pray that God will bring about the reconciliation of our church so that we can focus on the work for which Christ took hold of us.”

Missionsprovinsen har såväl glädjen som ansvaret att ta del i denna uppmaning till förbön.

Min resa till Kenya blir under tiden 12–18 maj.