I tidigare bloggar under våren och försommaren har jag redogjort för den försoningsprocess som pågår i Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya. Se Uppfyllda löften.

Glädjande nog har initiativen fortsatt, senast i samband med en tvådagarskonferens på Matongo i början av juli. Tag del av pressmeddelandet.