Under årens lopp har jag reflekterat över relationen till den Romersk-katolska kyrkan. Senast skrev jag om Hindersamma tvärslåar mot Rom.

Missionsprovinsen har flera olika kontakter med representanter för kyrkokampen i Norge. En av dem har varit prästen Dag Øivind Østereng, som innehaft prästtjänst i Norska kyrkan sedan 1998. Under våren 2016 meddelade han sitt beslut att träda ut ur den Norska kyrkan, lämna sitt ämbete och att en konvertering till Rom skulle bli en verklighet. I förlängningen publicerades under 2017 en bok om “Østerengs resa” med titeln Fra LUTHER till PETER – en pilegrims bekjennelser.

Organisationen For Bibel og Bekjennelse har bett provinssekreterare Bengt Birgersson att studera och analysera boken, vilket resulterat i följande artikel: Recension och reflektion.

Dag Øivind Østerengs bok har givetvis recenserats i flera olika sammanhang i Norge. Jag hänvisar här till ett av dem: Derfor ble han katolikk.

För ett år sedan publicerades en artikel av Bengt Birgersson i ett liknande ämne: Påveämbetet och kyrkans ledning.