Rubriken har funnits ett antal dagar i en av landets tidningar. Med spänning och oro följer vi nyhetsförmedlingen, inte minst med tanke på dem som på grund av skogsbränder drabbas och kanske måste fly från hus och hem.  

För några veckor sedan skrev jag en sommarhälsning som publicerades i Missionsprovinsens Sändebrev (nr 103 / 2018), där jag ur ett försommarperspektiv berörde det fenomen som sedan följt oss hela sommaren och med koppling till det bibliska budskapet:

Profeten Jesaja skriver: Allt kött är gräs, och all dess härlighet som blomman på marken. Gräset vissnar, blomman faller av när Herrens Ande blåser på det. Ja, folket är gräs! Gräset vissnar, blomman faller av, men vår Guds ord består för evigt (40:68).

    Visst känns fenomenet i texten igen, med tanke på den försommar vi har fått uppleva nästan ingen har varit med om något liknande! Och samtidigt, när veckorna går och föga regn bevattnar jorden, kommer oron smygande gräset vissnar, blomman faller av … Det är sällan jag har sett så mycket “röda gräsmattor” och så har vi risken för gräs- och skogsbränder!

    Profeten liknar människans situation vid denna torka. Det utomordentligt vackra och härliga har mist sin glans. Job skriver: Människan, av kvinna född, lever en kort tid och mättas av oro. Som ett blomster växer hon upp och vissnar, som en skugga flyr hon och kan inte bestå (14:12). Psalmisten likaså: Människans dagar är som gräset, hon blomstrar som blomman på ängen. Vinden sveper fram över den och den är borta, dess plats minns den inte mer (103:15–16). I Romarbrevet sammanfattas vår status inför Gud: Alla har syndat och saknar härligheten från Gud (Rom. 3:23).

    Aposteln Petrus citerar texten från profeten Jesaja i sitt första brev: Ni har renat era själar genom att lyda sanningen i uppriktig syskonkärlek. Älska då varandra uthålligt, av rent hjärta. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Allt kött är som gräs, och all dess härlighet som blomman i gräset. Gräset vissnar och blomman faller av, men Herrens ord består för evigt. Detta är det ord som har förkunnats för er (1:2325).

    Vi har i det heliga dopet gått från död till liv. Våra själar har blivit renade i kraft av Jesu Kristi offer, Hans försoning. Såsom vi i dopet har dött och uppstått med Kristus, kallas vi att i tron på Jesus varje dag dö bort från synden och leva för Gud. Så vet vi alla hur det på daglig basis fungerar eller inte fungerar. Det finns en del övrigt att önska! Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag (Rom. 3:15). På så sätt är både gräset och blomman, den gamla människan, fortsatt vissen och död. Jag arma människa! Vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre (Rom. 7:24–25). Hjälpen i “torkan” är något som finns utanför mig själv – i Jesus Kristus.    

    Profeten Jesaja lyfter fram denna underbara sanning strax före den text som citerats ovan: Trösta, trösta mitt folk! säger er Gud. Tala till Jerusalems hjärta och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess skuld är försonad, och att det fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder (40:1–2). Det finns hjälp att få, utanför mig själv – hos Frälsaren. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud (2 Kor. 5:21). Genom Jesus är min synd borttagen som skuld inför Gud, min vedermöda är därför slut, min skuld är försonad och jag har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla mina synder. – Lovat och prisat vare Hans namn!

Det känns angeläget att påminna om den apostoliska uppmaningen … till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning (1 Tim. 2). Syftet är angivet … så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt. I förlängningen anges den gudomliga planen och avsikten: Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor: människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla.

När bränder och eld är i fokus på detta sätt, uppstår för mig som bibelläsare olika reflexioner. I Bibelns ljus har elden ett antal betydelser: i israeliternas gudstjänstliv (rök- och brännoffer), Guds närvaro som uttryck för hans helighet, Andens uppenbarelse och ett Guds redskap för hans vrede och straff. Elden används som en bild på Guds folks luttring (Mal. 3:1–5) och om den slutliga prövningen av de troendes livsverk (1 Kor. 3:13–15). Dessutom finns det ett allvarligt perspektiv med tanke på tiden, evigheten – den dubbla utgången. Att inte ha förtrolig gemenskap med Honom som är tillvarons centrum är enligt evangelisternas vittnesbörd ytterst allvarligt. Det talas om separation, att bortvisas till “en eld som aldrig slocknar”, “kastas i den eviga elden” och “till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar”. Aposteln Paulus framhåller samma allvar: … när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. De ska straffas med evigt fördärv, skilda från Herrens ansikte och hans härlighet och makt … (2 Tess. 1:7–9). Aposteln Petrus likaså: … de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under (2 Petr. 3:7). Bibelns sista bok lyfter fram samma scenarium i tidens slutskede: … djävulen som hade förlett dem kastades i sjön av eld och svavel där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas dag och natt i evigheters evighet (Upp. 20:10).

En känd krönikör reflekterar över sommaren och konsekvenserna:

Det som oroat mig mest under de senaste två månaderna är den fantastiska sommaren. Dag efter dag med sol, blå himmel och nya värmerekord … att vi under de senaste sextio dagarna bara har fått några centimeter nederbörd. Det är också här som min oro börjar ta sig konkreta uttryck.

 

Jag är förvisso ingen miljöexpert (och även det oroar mig ska ni veta) och jag är långt ifrån övertygad om att jorden kommer att gå under inom en nära förestående framtid beroende på att vi har behandlat den så illa. Att beräkna risker är jag däremot bra på och även när det kommer till hypotetiska resonemang. Antag att somrarna under de följande två åren 2019 och 2020 blir lika ”fantastiska” som den i år.

Krönikören avslutar på följande sätt:

Jag vill ha regn. Av alla de där enkla självklara skälen som råder över de liv som vi alla lever. Den här gången vill jag dessutom ha det för att få ro i min själ.

Läs krönikan i sin helhet: Ju äldre jag blir desto mer oroar jag mig.

I Bibelns ljus finns ett utomordentligt erbjudande om “att få ro i sin själ”. Hur då? Jo, genom att känna Honom som är världens Skapare, Frälsare och Helgare: Fadern, Sonen och den helige Ande.

Jesus Kristus har en underbar inbjudan som ger själen ro: Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila (Matt. 11:28). Jag vill för min del ha en trygg relation till Honom i sommarhettan!

I den Svenska Psalmboken av 1819 finns en psalm, skriven av prästen, biskopen och ärkebiskopen Haquin Spegel (1645-1714), under rubriken Kristligt sinne och förhållande, med underrubriken I långvarig torka.

I Du mänskors Fader, himlars Gud … beprisas Skaparen, bekänns människans synd och missbruk, vilket leder till ånger, bön och bot:

Kring grödan, som förtorkad står /Ditt folk, o Gud, bedrövat går /Och tänker nu med skräck och kval /På sina svåra synders tal.

Psalmen mynnar ut i tro, förvissning och lovprisning:

Vi äro barn, som bedja dig, /I Jesu namn så hjärtelig´ /Ditt hjärta röres, tro vi visst, /Så titt vi nämna Jesus Krist.

 

Krön året, Herre, med allt gott, /Giv dagg och must i ymnigt mått. /Ack, vederkvick den usla säd, /Och sorgsna hjärtan åter gläd.

 

Vi kyssa då ditt fadersris, /Och säga evigt lov och pris. /Giv, Herre, vad vi bedja om /Och med ett nådigt bistånd kom.

Meditera över psalmen i sin helhet här.