I Missionsprovinsens prästkollegium finns den danske prästen Hans Olav Okkels, som under de senaste sex åren varit ordförande i Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse.

Hans Olav har av ålders- och hälsoskäl i september trätt tillbaka och ny ordförande är Kristian Søndergaard Larsen: Dansk formannsskifte.

Läs mer om evenemanget: Kirkestevne i Esbjerg.

Vid högtiden publicerades ett tänkvärt uttalande om Guds goda ordningar i kyrka och samhälle: Guds Skaberværk og vilje bør holdes i ære.

För snart tio år sedan publicerade Missionsprovinsen ett dokument i samma tonläge: Till man och kvinna skapade han dem.