Sommaren 2014 knöt Missionsprovinsen kontakt med North American Lutheran Church (NALC). I förlängningen utvecklades under de kommande åren Global Confessional and Missional Lutheran Forum (GCMLF). Genom ett antal publicerade artiklar anges hur dessa kontakter har etablerats och vidareutvecklats, för Missionsprovinsens del med såväl möjligheter som svårigheter:

Reflexioner efter ett lutherskt konvent i Charleston

Mission Province Exhorts NALC “in Swedish Style”

Från biskopens bord

Internationella kontakter, sommaren 2017

Vid GCMLF-konferensen 2017 beslutades att, om möjligt, flytta kommande års konferens från USA till Afrika. Så blev fallet, genom ett gediget planeringsarbete mellan NALC, Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien (EECMY), Evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania (ELCT) och Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Konferensen genomfördes den 46 september 2018 och var förlagd till Bishoftu, Debre Zeit, ett par timmars resa öster om Addis Abeba i Etiopien.

Närmare ett 50-tal kyrkoledare från hela världen hade mött fram, bl a från Mongoliet, Indien, Indonesien, Syd-Sudan, Kenya, Tanzania, Etiopien, Peru, Bolivia, USA, Kanada, Tyskland, Danmark, Norge och Sverige.

Några inslag från konferensen: NALC-ledaren David Wendel (Assistant to the Bishop for Ministry & Ecumenism) gjorde en tillbakablick och uppdatering av GCMLFs arbete under de gångna åren (dokument som: Missions statement, Statement of Faith, Goals, Priorities, Implementation steps). 

Kyrkoledare för de två största lutherska kyrkorna i världen, ELCT och EECMY, biskop Fredrick Shoo och president Yonas Yigezu, höll kortföredrag över ämnet The East African Missional Context Today.

NALC är starkt profilerade kring temat Lärjungaskap. Vid konferensen synliggjordes det via en video-presentation, hur missionsuppdraget kan genomföras. Vidare höll Dr Nathan Yoder ett föredrag med rubriken Defining and Pursuing Discipleship.

Vid en paneldiskussion under rubriken The Great Commission and “Dangers” of Discipleship Today medverkade kyrkoledare från Etiopien, Tanzania, USA, Tyskland, Norge och Sverige (undertecknad).

Åtskilligt med tid användes för samråd om GCMLFs fortsatta uppdrag och samtal om ett dokument som färdigställdes. Dokumentet har nyligen publicerats under rubriken Bishoftu Letter to the Churches.

Några sammanfattande intryck: Fyra sammanhang dominerade i konferensen: EECMY, NALC, ELCT och NLM. Starkt fokus fanns på missionsuppdraget, denna gång särskilt om lärjungaskapet. Detta moment är tilltalande och är berikande också med avseende på Missionsprovinsens uppdrag.

Bishoftu-konferensen har uppmärksammats i ett antal länder – se följande artiklar:

Odenseerklæringen går verden over og hjem igen

Hvad har Jesus gjort for mig?

Følgene av å følge Jesus

LM underskriver global luthersk erklæring

Odenseerklæringen fra ELN  i Etiopien

Fulfilling our Ministry and Mission through Ecumenical and Inter-Lutheran Efforts

Reformationsdag med fornyet kald

Global Confessional and Missional Lutheran Forum issues Bishoftu Letter to the Lutheran Churches

Sender lærebrev fra 20 millioner lutheranere

Brev til kirkene