Jag har tidigare rapporterat om några viktiga händelser under hösten: Prästmöte och konvent.

Under det närmaste halvåret pågår och slutförs ett överlämnande från min sida i uppdraget som missionsbiskop. Jag har skrivit en del om detta i tidningen Kyrka & Folk, nr 43 / 25 oktober 2018: Ny fas i Missionprovinsen Bengt Ådahl vald till ny biskop.