Under hösten har jag kortfattat rapporterat om hur Missionsprovinsen i september antogs som medlem i International Lutheran Council (ILC): Medlemskap i ILC.

Systerstiften i Finland och Norge antogs också som medlemmar:

Konferensen i Antwerpen, Belgien sammanfattas i följande artikel: The ILC´s 2018 World Conference in brief.

ILC leds av en styrelse på nio personer, bl a med representanter från Afrika, Asien, Europa, Syd- och Nordamerika: ILC reelects Bishop Voigts as Chairman.

De dagliga rutinerna i ILC sköts av SELK-biskopen Hans-Jörg Voigt och generalsekreteraren Dr Albert Collver, som får hjälp av den nyligen tillsatte biträdande generalsekreterare Darin Storkson.