Bloggläsaren noterar att jag regelbundet försöker uppmärksamma internationella kontakter och sammanhang. För drygt sju år sedan skrev jag om Norge- och Kenyanostalgi.

Det temat har igen varit aktuellt genom att ett 40-årsjubileum firats. 1978 började Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) missionsarbete i nordvästra delen av Kenya, i Västra Pokot-området. Arbetet i regionen har varit expansivt och är en viktig del av Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya (ELCK), som administrativt faller under det Nordvästra stiftet (North West Diocese, NWD). Här finns mer än 250 församlingar och medlemsantalet är närmare 15 000 (vuxna). Stiftet har en biskop, 29 präster, 92 evangelister och 22 diakonissor. Man sponsrar 120 grundskolor, 27 gymnasieskolor, tre kliniker, en yrkesskola och ett läroverk.

Söndagen den 16 december blev en högtidsdag: Jubilee celebrations – Dec. 16th, 2018.

En av pionjär-missionärerna i Västra Pokot, Erling Lundeby, var närvarande vid högtiden och presenterade en intressant tillbakablick av de gångna 40 åren: The start of ELCK NWD.

Under vår tid som missionärer i Kenya (1980–91) besökte vi Västra Pokot-området några gånger. Verksamheten var då i en inledningsfas. Förundrad tar jag del av rapporten “40 år senare” …! Herrens uppmaning och löfte håller måttet: Stå därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren. Ni vet ju att er möda i Herren inte är förgäves (1 Kor. 15:58).

Missionsprovinsen har haft en del kontakter med ELCK under det gångna året: