Sista veckan av april blev intensiv – förberedelser inför biskopsvigning med påföljande nordisk biskopskonferens. Plötsligt var det hela över! Se några länkar om evenemangen:

Nu återstår en del upprensning på mitt kontor och överväganden om vad jag skall syssla med som pensionär och som biskop emeritus? Jag har till Missionsprovinsens ledning antytt att jag fortsättningsvis står till förfogande, om och när hjälp behövs (under förutsättning att hälsa och krafter tillåter). Dock med förbehållet att jag kan säga ja respektive nej.

De internationella kontakterna är angelägna för mig, något som fortsättningsvis bl a kommer att realiseras via uppgifter och ansvar i Evangelisk Litteraturmission – SCRIPTURA.

Återstår också att se om och på vilket sätt “pennan” skall få vara i funktion? I tanken finns i vilket fall både bloggande, debattartiklar och bokskrivande …

Deo volente!