I maj månad njöt jag av semester och under sommaren har jag allt mer börjat vänja mig med tillvaron som pensionär. Det är givetvis en omställning, att gå från full aktivitet till en något mer avkopplande livsstil.

I månaderna maj och juni har jag gjort två intressanta resor till Norge. Det första var ett besök i Oslo, den 13–14 maj. Bakgrunden för resan var en plötslig upptäckt att tre lärare på Fjellhaug Internasjonal Høyskole (FiH) skulle gå i pension: Avskedsforelesninger på Fjellhaug.

Dessa lärare har jag under årens lopp lärt känna, mer eller mindre. Erling Lundeby var i slutet av 1980-talet lärare på Matongo Lutheran Theological College (MLTC) i Kenya (i dag benämnt Neema Lutheran College), samtidigt som jag hade tjänst där. Vi och våra familjer var goda grannar och har på så sätt odlat en livslång relation.

På tågresan upp till Oslo hann jag reflektera över gångna tider på flera sätt. En tillbakablick gav för handen att jag genom resan “kunde fira både 45- och 40-årsjubileum”. Våren 1974 sände jag min ansökan till Fjellhaug Skoler, om att få gå en ett-årig bibelskolekurs, vilket ledde till att jag på sensommaren 1974 påbörjade studier där. Året på Fjellhaug ledde till att jag blev kvar i Norge ytterligare fyra år – på försommaren 1979 avslutades mina teologiska studier. … 45 respektive 40 år senare … 

De tre föreläsningarna var givande. Erling Lundebys bidrag är tänkvärt, när han utifrån ett missiologiskt perspektiv belyser frågor kring målsättning, strategi och motiv: Avskedsforelesning på Fjellhaug.

Lundeby hade sin föreläsning efter lunch på måndagen den 13 maj. Under eftermiddagen och kvällen fick vi goda möjligheter att samtala om Kenya och inte minst om läget i Den Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya (ELCK). Lundeby skrev för drygt tio år sedan en värdefull artikel med rubriken: Structural Tensions and New Strategies – Trends in Evangelical Lutheran Church of Kenya in the period 1990-2005.

Eftersom vi båda har kontakter i Kenya, och diverse informationsflöden, gavs tillfälle till reflektion över utvecklingen under det senaste decenniet. Jag har efter besöket i Oslo rapporterat skriftligen till Missionsprovinsens Missionsråd om de givande samtalen, eftersom det fortfarande finns historiska och framtida band mellan Sverige och Kenya.

Det andra besöket i Norge var söndagen den 23 juni, något som jag avrapporterat i en artikel: Besök i Det Evangelisk-lutherske kirkesamfunn, DELK.