FFG 25 år

Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG) firar 25 år! I dagarna två, 9–10 november, inbjuder man till Dubbeldagar på Församlingsfakulteten. Milstolpen har uppmärksammats i tidningarna Dagen och Världen idag:  Forskning med kristen tro som utgångspunkt – nu firar FFG 25...

Ny fas i missionsprovinsen

Jag har tidigare rapporterat om några viktiga händelser under hösten: Prästmöte och konvent. Under det närmaste halvåret pågår och slutförs ett överlämnande från min sida i uppdraget som missionsbiskop. Jag har skrivit en del om detta i tidningen Kyrka & Folk, nr...

Bishoftu-deklarationen

Sommaren 2014 knöt Missionsprovinsen kontakt med North American Lutheran Church (NALC). I förlängningen utvecklades under de kommande åren Global Confessional and Missional Lutheran Forum (GCMLF). Genom ett antal publicerade artiklar anges hur dessa kontakter har...

Guds goda ordningar

I Missionsprovinsens prästkollegium finns den danske prästen Hans Olav Okkels, som under de senaste sex åren varit ordförande i Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse. Hans Olav har av ålders- och hälsoskäl i september trätt tillbaka och ny ordförande är Kristian...

Prästmöte och konvent

September-oktober har varit intensiva månader, bl a med internationella kontakter: besök i Etiopien i början av september och Belgien i slutet av samma månad. Mer om detta så småningom. Det blev intensiva och givande dagar på Lärjungagården i Torestorp när...