Kristi rike varar

I gårdagens evangelietext, om ängelns budskap till Maria, ges löftet om Kristi födelse och herravälde: Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike...