Ned- och upptrappning

För ungefär en månad sedan rapporterade jag om planerna för diverse åtaganden under årets första månader: Från Missionsbiskopens bord. Så har vi kommit en bit på vägen. Vid Konsistoriets sammanträde den 26 januari var det prästexamen för Daniel Johansson – han...

ILC

Under hösten har jag kortfattat rapporterat om hur Missionsprovinsen i september antogs som medlem i International Lutheran Council (ILC): Medlemskap i ILC. Systerstiften i Finland och Norge antogs också som medlemmar: Missionsstiftet blev medlem i ILC DelsiN medlem i...

Ny fas i missionsprovinsen

Jag har tidigare rapporterat om några viktiga händelser under hösten: Prästmöte och konvent. Under det närmaste halvåret pågår och slutförs ett överlämnande från min sida i uppdraget som missionsbiskop. Jag har skrivit en del om detta i tidningen Kyrka & Folk, nr...

Prästmöte och konvent

September-oktober har varit intensiva månader, bl a med internationella kontakter: besök i Etiopien i början av september och Belgien i slutet av samma månad. Mer om detta så småningom. Det blev intensiva och givande dagar på Lärjungagården i Torestorp när...

Vädjan om förbön

Missionsprovinsen odlar internationella kontakter på olika sätt. Relationen med den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK) går ungefär 15 år tillbaka i tiden och kulminerade när biskop Walter Obare i februari 2005 vigde Arne Olsson till Missionsprovinsens förste...

I försoningens tjänst

I slutet av mars 2018 gjorde en delegation från Missionsprovinsen ett besök i Kenya (se mer om detta via länken nedan). Missionsprovinsens relationer med Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK) går ungefär 15 år tillbaka i tiden, till våren 2003, då kontakter togs...