Tillbakablickar

Under den senaste månaden har jag från olika sammanhang blivit ombedd att lyfta fram minnen och erfarenheter från tjänsten i Guds rike. Min tjänst i ELM-BV avslutades förra året och i samband med ett missionsmöte i Örkelljunga den 30 januari 2011 blev jag officiellt...