Missionsprovinsens identitet

De senaste månaderna har Missionsprovinsen fått en del uppmärksamhet i media och olika samtalsfora. Det kan på ett sätt upplevas glädjande och hedrande att provinsen finns med på ”den kyrkliga kartan”. Samtidigt är det bekymmersamt eftersom det primärt förefaller vara...

Konstruktiv kritik

Det är föga behagligt att bli offentligt uthängd, att kritiseras inför andra människor utan att personliga kontakter tagits parterna emellan. Efter vad jag kan se och förstå är inte heller ett sådant tillvägagångssätt rekommenderat utifrån Guds ords anvisningar (jfr...