Missionsprovinsens identitet

De senaste månaderna har Missionsprovinsen fått en del uppmärksamhet i media och olika samtalsfora. Det kan på ett sätt upplevas glädjande och hedrande att provinsen finns med på ”den kyrkliga kartan”. Samtidigt är det bekymmersamt eftersom det primärt förefaller vara...